Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


Dec 12, 2019

"Vi måste prata mer om rasism i skolan", säger musikern och läraren Houman Sebghati. Han menar att den strukturella rasismen finns överallt. "Det tragiska är att det finns lärare som inte är nyfikna på sina elever, var de kommer ifrån och vad de kan bidra med." Att lägga locket på anser han skapar stress och psykisk ohälsa. Under hösten har han varit aktuell med en ny handbok till lärare samt med föreställningen "Flykten", där han sjunger ledmotivet, "Den vackra flykten".