Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


Feb 13, 2020

Hur får du som lärare agera när elever stör undervisningen? Lärarförbundets rapport visar att osäkerheten är stor, 50 procent av lärarna har tvekat att ingripa i stökiga situationer på grund av rädsla för att bli anmälda. I ett nytt avsnitt av Lärarstudentpodden pratar vi med förbundsjurist Maria Ahlquist, om vilka befogenheter du har att skapa studiero i klassrummet.  ”Lärarna ska inte behöva tänka på knöliga regelverk. Utan de ska lägga sin tid på att ge eleverna den utbildning som de har rätt till.”