Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


May 16, 2019

Intresset för att läsa till lärare på distans växer. Lärarstudentpodden tar i det här avsnittet tempen på distansstudenten Anneli Sjöberg. Hur går det till att läsa på distans? Hur ser relationen ut med lärarna och eleverna? Kan man kombinera studier, jobb och familjeliv? Och hur behåller man motivationen?