Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


Jun 27, 2019

Hur får jag eleverna engagerade i min lektion? Hur genomför jag ett föräldramöte? Och vad innebär det att vara mentor? Att ta steget från studielivet in i arbetslivet är inte helt självklart. I det här avsnittet av Lärarstudentpodden pratar vi om hur det är att vara ny lärare – med författaren och gymnasieläraren Katja Hvenmark-Nilsson. Hör henne berätta om när hon fick en klass som hon inte kunde hantera och hur hon använder sig av teorin classroom management.