Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


Sep 5, 2019

Idag saknar Sverige 65 000 lärare. Men med rätt satsningar kan bristen på behöriga lärare snabbt minska. 

”Det finns faktiskt inget annat yrke där du så påtagligt får göra skillnad för både individer och samhällets utveckling!” säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Vi träffar också Nilufer Wubuli som snart blir behörig lärare via ULV-programmet för lärare med utländsk lärarexamen.