Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


Jan 13, 2021

Vad gör man när livet suger som student? Enligt forskning visar det sig att studenter mår sämre än förvärvsarbetande i samma ålder. Både Svante Wirtén och Sanna Lamrhari pluggar till gymnasielärare, och bägge har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi snackar om depression, värdelösa grupparbeten, ensamhet, höga krav och om coronatillvaron med plugg på distans som knappast gjort livet lättare.

Dessutom många konkreta och personliga tips för att kunna må bättre och bra ekonomihacks för studenter.