Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden


May 30, 2019

Lärarstudentpodden var på plats när Lärarmarschen ägde rum i Stockholm. Uppemot 8000 marscherade för bättre villkor i skolan och förskolan. Flera av dem var lärarstudenter. I det här avsnittet pratar vi om hur du som lärarstudent kan vara med och påverka din lärarutbildning och framtida yrke. Möt två lärarstudenter, Lina Östman och Oskar Torefeldt som tagit ord till handling och blivit studentombud.