Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärarstudentpodden

May 26, 2021

Lär dig äga ditt klassrum! Lärarna Jonas Nilsson och Olle Linton delar med sig av sina erfarenheter, tabbar och tips. Hur hanterar man stöket i skolan, kan man vara blyg som lärare och hur möblerar man i klassrummet?